Gospelkoor tehillim Nieuwleusen is in september 1994 opgericht door een enthousiaste groep mensen vanuit het Hervormd-Gereformeerd Jeugdwerk. In het Hebreeuws worden de Psalmen ‘Tehillim’ genoemd, in het Nederlands te vertalen met ‘lofliederen’ ofwel ‘Bron van Lofprijzing’. Ons doel is om door middel van zang en muziek een blij geloof over te brengen en uit te dragen, tot eer van God, onze Vader, die van ons houdt in Zijn Zoon Jezus. Wij verlenen graag onze medewerking aan zowel erediensten, als aan jeugd-, thema- of evangelisatiediensten. Natuurlijk sluiten wij andere bijeenkomsten niet uit.