Een aantal jongeren uit Nieuwleusen richtten Tehillim op in september 1994. Tehillim is de Hebreeuwse naam voor Psalmen, in het Nederlands te vertalen met ‘lofliederen’ of ‘bron van lofprijzing’.

Zo’n dertig jaar later telt ons koor nu ruim 20 enthousiaste leden uit verschillende kerken uit Nieuwleusen en omgeving, sinds februari 2024 onder leiding van onze dirigent Jordy Hoogenkamp. Ons doel is: met blijdschap het geloof uitdragen en overbrengen. Tot eer van God onze Vader, die van jou en ons houdt in Zijn Zoon Jezus.

Dit doen we door te zingen tijdens (kerk)diensten, vieringen en andere aangelegenheden in Nieuwleusen en de regio. Door alle denominaties van de christelijke kerk heen, en buiten de kerk. We willen mensen raken, door een breed repertoire aan liederen heen.

Daarnaast vinden we het belangrijk en mooi om als leden betrokken op elkaar te zijn, de mogelijkheid te bieden een stukje van elkaars leven te delen. En dat het zingen naast een serieuze zaak ook een feestje mag zijn. We houden van aandacht voor elkaar, een open sfeer en zeker ook ruimte voor humor. 🙂